Från succé till rivstart för Nyckelhålet i Danmark

Födovareminster Mette Gjerskov invigningstalade och lyfte fram den fantastiska succén för nyckelhålet på produktsidan när hon inför 150 intressenter sjösatte Nyckelhålet på restaurang (Nöglehullet på spisesteder) i Danmark.  Efter uppmuntrande tal från restaurangarbetsgivarna, fackförbund och offentliga restauranger gav marknadschefen för ISS i Danmark hela arbetet en rivstart genom att utlova att ambitionen är att alla deras 200 enheter ska vara certifierade innan årets slut. ”Jag är imponerad av den satsning och det engagemang för mat och hälsa som finns från ansvarig minister, myndigheter och hälsoorganisationer såväl som från branschen”, sammanfattar Ulf Bohman, VD för Nyckelhålet på restaurang i Sverige. 


Den danska Födevarestyrelsen har vid uppbyggnaden av Nöglehullet på spisesteder haft ett nära samarbete med föreningen Nyckelhålet på restaurang i Sverige. Den gemensamma grundidén är att göra det enklare för gästen att göra hälsosamma val i restaurangen och öka utbudet av hälsosamma alternativ, samtidigt som kompetensen och intresset för mat och hälsa ökas i branschen. I båda länderna läggs fokus på måltiden som är kopplad till arbetsdagen, men även mat på väg och fast-food ligger med i satsningen.  Sverige och Danmark har samma grundkrav för certifiering, vilket bland annat omfattar utbildning för all restaurangpersonalen och årlig uppföljning av alla restauranger. Vidare erbjuder man även i Danmark verktyg för att underlätta restaurangernas arbete, till exempel receptberäkningsprogram.  Men eftersom matkulturen, särskilt till lunch, skiljer sig åt en hel del har man ett något annorlunda upplägg för sina kriterier och informationsmaterial i Danmark. En sådan kulturell skillnad är att de flesta danska kantiner serverar måltiden i smörgåsbordsform där gästen helt kan komponera sin egen rätt. I Sverige är lunchmåltiden, även när den serveras som självtag, uppdelad i olika maträtter.  ”Det ska bli spännande att se hur Nöglehullet på spisesteder utvecklas och det finns stora möjligheter till samverkan inte minst genom att många restaurangkedjor finns i båda länderna”, konstaterar Ulf Bohman. 


Danmark införde nyckelhålet på livsmedel 2009 samtidigt som de nya nordiska kriterierna lanserades. På två år har det skett en fantastisk utveckling av såväl antalet nyckelhålsmärkta produkter som av konsumenternas kännedom och kunskap om nyckelhålet i Danmark.  Även i Norge, som också införde nyckelhålet på livsmedel 2009, har man planer på att införa nyckelhålet på restaurangsidan. Läs mer om satsningen i Danmark på www.noeglehulletpaaspisesteder.dk Lanseringen skedde den 1:a februari.

 

Aktuellt

 • Nystart för nyckelhålet på restaurang

  Hushållningssällskapet och Livsmedelsverket inleder ett samarbete för Nyckelhålet på restaurang.
  Läs hela nyheten

 • Information till dig som har en Nyckelhålscertifierad restaurang.

  Förändring i certifieringsorganisationen
  Läs hela nyheten

 • Nyckelhålsmärkningen på restaurang i ny form från årsskiftet

  Föreningsstämman för Föreningen Nyckelhålet på restaurang har idag fattat ett första beslut om att upplösa föreningen. Ett andra och slutligt beslut fattas under sen höst 2012. De restauranger som idag är certifierade av föreningen har rätt att använda nyckelhålssymbolen på samma sätt som tidigare under 2012. Samtidigt inleder Livsmedelsverket ett arbete för att ta fram ett nytt system för nyckelhålsmärkning på restaurang som ska vara klart årsskiftet 2012/2013.
  Läs hela nyheten

 • Lättare att välja hälsosamt i Kina - svenskt hälsokoncept på export

  Föreningen Nyckelhålet på restaurang har blivit inbjudna av Shanghai CDC,( Center for Disease Control,) för att under vecka 16 besöka restauranger som deltagit i pilotprojektet med den kinesiska varianten av nyckelhålet på restaurang, och för att diskutera det fortsatta samarbetet. Projektet är en följd av man ser ett ökande problem med övervikt  och fetma i Kinas storstäder samtidigt som allt fler kineser äter sina måltider på restaurang.
  Läs hela nyheten

 • Fler nyheter i vårt arkiv